Spring in het rond, eet gezond !
PARTNER
BestellingDanoneDanone zet haar werk van sociale verantwoordelijkheid ter bevordering van een gezonde levensstijl verder, een engagement dat kadert in haar handvest Voeding & Gezondheid. Andere voorbeelden van dit engagement zijn het Instituut Danone dat 20 jaar geleden werd opgericht, de Danone Nations Cup die al meer dan 10 jaar samen met de schoolsportfederaties wordt georganiseerd en het eerste educatief project op vlak van voeding dat 8 jaar geleden werd gelanceerd samen met de Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde.
Smakelijk En Gezond! -  Danone Nations Cup

De ĎEuropean Club of Pediatric DieticiansíDe European Club of Pediatric Dieticians is de vereniging bij uitstek voor de nutritionele aanpak van gezonde of zieke kinderen, hetzij individueel, in groep of in het ziekenhuis. Zij heeft als doel een gezonde voeding bij kinderen aan te moedigen. Tevens verdedigt zij de belangen van het beroep van dietist in de pediatrie.
De European Club of Pediatric Dieticians

Belgische Vereniging van KindergeneeskundeBinnen de verschillende domeinen van de kindergezondheid en ziektepreventie, volgt de Belgische Vereniging van Kindergeneeskunde een wetenschappelijke benadering. Deze aanpak is gebaseerd op studieresultaten en ervaring op het terrein, ver van commerciele beschouwingen.
Belgische Vereniging van Kindergeneeskunde

Instituut Danone BelgiŽDe opdracht van het Instituut Danone is tweeledig: enerzijds onderzoek aanmoedigen op het vlak van voeding, anderzijds professionelen uit de gezondheid- en opvoedingssector informeren over voedingsgebonden onderwerpen. In Belgie bestuurt een wetenschappelijke raad het Instituut Danone. Deze raad verzamelt wetenschappers, artsen en bekende namen uit de medische- en de voedingswereld.
Instituut Danone Belgie